Vil mikrofinans overleve på lang sikt?

Mikrofinans var ikke noe Muhammad Yunus fant på i 1976. Våre første sparebanker hadde som mål å utrydde fattigdom og å stenge fattigkassa. Å lese 200 år gamle skrifter om sparebankene er nesten helt likt til å lese dagens festskrifter om mikrofinans.