Denne gangen er det kirurgene på sykehuset i Arendal som, ifølge Agderposten, mener avdelingen er truet som følge av direktør Jan Roger Olsens lederskap. Legene krever en rekke umiddelbare tiltak. Blant dem er gjeninnføring av stedlig ledelse og at en fremtidig fedmekirurgi legges til sykehuset i Arendal.

De krever også at ingen flere oppgaver overføres til Kristiansand, samt at de får ha vaktberedskap i de mest spesialiserte kirurgi-grenene.

Sørlandet sykehus kan ikke tillate at kirurgisk avdelingen i Arendal går i oppløsning, og må selvfølgelig sette inn mottiltak. Men de tiltakene som settes inn må både være regningssvarende, og må tjene helheten. Det fins i dag ingen vei utenom funksjonsfordeling mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand.