Kirurgikrig

Den evige sykehuskampen ser ikke ut til å ha noen ende.