• DILEMMA: Det oppstår et vanskelig etisk dilemma for en sykehusansatt når en pasient nekter å ta i mot blodoverføring i livstruende situasjoner. FOTO: ARKIV

Klinisk etikk, takk!

Alle sykehus i landet skal ha en klinisk etikkomité. Komiteen tar ikke stilling til de medisinsk-faglige spørsmålene, eller til behandlingen som gis; kun til den etiske siden av behandlingen.