Sørlandsk væremåte under press

Problemet er at det mediene vil ha, det andre beskriver oss som, fjerner oss fra vår kultur og vår konkurransefordel.