Bom om E18

Plansjefen i Aust-Agder fylkeskommune foreslår å opprette en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand.