Sjødin og Klomsæt: La oss få fred, Holmer-Hoven

Den forhenværende sjefredaktøren har begått den synd at han ikke har satt seg inn i Baneheia-saken.