"Urimelig behandling"

Om utførsel av valuta — ref. avisens leder 15. oktober.