Skatt blir det også

Node-bedriftenes klart viktigste bidrag til samfunnet er de mange, godt betalte arbeidsplassene.