En sosial krise uten ende

Sosial dumping er på sikt en trussel mot alle arbeidstakeres rettigheter og lønnsnivå.