Punktum for Treholt

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har besluttet av Treholt-saken ikke skal gjenopptas.