Hijab på sykehusene

Sykepleiere som er "gode muslimer" nekter å pleie menn.