Grønn visjon for Agder

Innen 2050 må globale utslipp av klimagasser reduseres med inntil 85 %. Sammen med lokale myndigheter kan Agders næringsliv gå foran i dette arbeidet og gjøre regionen til en økonomisk og lokalpolitisk vinner.