Lojalitet og lydighet

For den frie demokratiske debatt er det et stort tap dersom ikke fagfolk kan uttale seg fritt. Ingen kjenner hverdagen i skolen bedre enn rektorene og lærerne.