Mindre byråkrati – mer barnevern

Venstre fikk i sist formannskapsmøte fullt gjennomslag for en omlegging av barnevernet på nasjonalt nivå.