Den sørlandske identitet i kunstdebatten

Hva er mer naturlig enn at en kunstner utenbys fra får utsmykke vårt nye rådhus?