Trenger vi flere "Gjørv-kommisjoner"?

Vi trenger flere uavhengige kommisjoner som kan se på alvorlige og kritikkverdige forhold i landet vårt.