Sammenslåing og politikerforakt

Aust-Agder vil starte på forvitringens vei.