Om å halte på begge bena

Vi risikerer en serie med mislykkede militære operasjoner fordi det mangler politisk vilje og mot i vestlige land til å ta risiko og tap, stå løpet ut og nedprioritere innenrikspolitikk.