Fra fiendebilde til samarbeid: norsk kirkeliv i endring

Tidligere gikk skillelinjene gjerne mellom kirkesamfunn. I dag kan de gå tvers gjennom de enkelte menigheter og kirkesamfunn.