• Den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften Glencore Nikkelverk, sett fra boligområdet Tinnheia i Kristiansand. Bildet kan godt illustrere sammenhengen mellom internasjonale konjunkturer og hjemlige boligpriser. FOTO: Erling S. Hægeland

Slakkere i økonomien

Norsk økonomi er i ferd med å bremse opp.