Aldersdiskriminering

Taperne blir kvinner i deltidsstillinger.