• De to regjeringspartiene Høyre og Frp har nå fått med seg Venstre og KrF på at "Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at de nødvendige vedtak gjøres i løpet av perioden", skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Ny debatt om kommunestruktur

En ny kommunestruktur kan neppe være på plass til kommunevalget i 2015. Den vil først bli en realitet etter kommunevalget i 2019, hvis det ikke legges opp til ekstraordinært kommunevalg ved Stortingsvalget i 2017.