Sykehusstriden på Agder er en skam!

Helseministeren bør nå gripe inn.