Skolekutt og eiendomsskatt

KrF gjør rett i å prioritere skole foran lavere eiendomsskatt.