• KYSTNATUR: Artikkelforfatterne nevner flere eksempler på igangsatte prosjekter innenfor Sørnorsk kystnatur, og på Nordbergkonferansen i Farsund 13. juni er temaet hvordan det skal tilrettelegges for naturbaserte aktiviteter som får barn og unge ut i naturen. FOTO: Trond Rafoss

Hvordan skape verdier gjennom bruk av naturvernområder?

Fugleobservatoriet på Lista fyr skal offisielt åpnes av statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet i dag. Observatoriet, et spesialkonstruert ekstremværbygg, skal brukes til å overvåke sjøfugl.