• Jordmor_rep_011.jpg FOTO: ARKIV

Jordmors kompetanse sikrer kvinner og barn

FNs tusenårsmål nummer 5 er å redusere svangerskapsrelatert dødelighet.