• VIL HA MOSKÉ: - Kuppel og tårn eller minaret er ikke det viktigste for oss, skriver artikkelforfatteren, imam Yasir Fawzi.

Hvorfor vi ønsker en moskè

Islam betyr fred.