Mishandling av jøder?

Igjen ser vi hvordan den jødiske tro og dens nesten 4000-årige historie blir bruke mot dette folket.