• POTENSIELT REVOLUSJONERENDE: Denne aluminiumsklumpen er fremstilt hos Alcoa Lista. Metoden, såkalt karbotermisk produksjon, utvikles hos bedriften og kan komme til å revolusjonere både verdens aluminiumsproduksjon og andre produksjonsprosesser. Redusert energiforbruk og utslipp samt lavere kapitalbehov er noen av gevinstene som lokker, og som synes realistiske. FOTO: ARKIV

Industripolitikk for globalt eierskap i Norge

I dag starter næringslivskonferansen PROSIN i Grimstad. Globale industrikonserner investerer nå i stort omfang i norsk industri fordi ren kraft og høy kompetanse er attraktivt. Det må norske politikere ta inn over seg. Vi foreslår en strategisk prosess som kan definere Norges ambisjoner bedre.