• NTP: Det er skuffende at regjeringen ikke nevner strekningen Breimyrkrysset-Volleberg, skriver artikkelforfatterne, da dette er en av de største flaskehalsene på hele E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. FOTO: ARKIV

Bind vekstregionene sammen!

Kristiansand og Stavanger står i fare for å lammes av trafikk, og hovedveien mellom de to byene er en av de farligste veistrekningene i landet.