Nettverk og offentlig tilpasset kultur

Det er en kjensgjerning at noen mennesker har lettere tilgang til offentlige subsidier enn andre.