• AVVIK: Artikkelforfatteren mener at leietaker i dette tilfellet får kommunen til å gjøre unntak for flere sentrale punkter i planverket fordi det er ønskelig. Og at å kunne sjøen utenfor kontorvinduet ikke kan sies å være et tilstrekkelig argument for avvik fra nevnte planverk. FOTO: ARKIV

Om utbyggeres tilgang til makt – og politisk unnfallenhet

En utbygging på Støodden vil medføre betydelig utfordringer i forhold til trafikk.