Kristne skoler

Flere kristne privatskoler i landsdelen gir den offentlige skolen hard konkurranse. Lyngdal Kristne Grunnskole har etter få års drift 150 elever. Kristendommens svekkede rolle i den offentlige skolen oppgis å være hovedårsaken.