Vi blir ikke hørt

Styret ved Sørlandet Sykehus mangler respekt for de ansatte i Arendal.