En dag for sorg og savn

Allehelgensdag er en flukt inn i virkeligheten slik den er. I møte med døden ser vi som er tilbake ofte livet klarere.