Retten til helse – ingen selvfølge

De aller fleste foreldre er gode nok. Men dessverre er det også en del som ikke klarer å være gode omsorgspersoner for barna sine.