Godt nytt

Holdningen blant nordmenn til innvandrere er blitt mer positiv. Det fremgår av Statistisk sentralbyrås innvandringsbarometer.