Engasjementspolitikk i Nansens ånd

Norge skal bli en humanitær stormakt — et kolossalt stort selvbilde. Bakgrunnen for dette har lange tradisjoner.