Med seksuelle overgrep på agendaen

Hvor er de trygge voksne? Er vi blinde for signaler fra barna? Har vi for lite kunnskap hva vi skal gjøre dersom vi skulle få mistanker?