Vokser raskere enn byene

Bykle hadde i årene 2005-2009 en prosentvis klart større befolkningsøkning enn Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.