Løsninger på krypsivproblemet

For å kjøre bort den mengden med krypsiv som er i de fem største elevene i Agder, trengs det 400 lastebillass med siv hver virkedag de neste ti årene.