«Presidentduellen» må avblåses!

Det er godt mulig forenklingen av valgalternativene er tjenlig for Jens og Jensen — men det er fordummende for den politiske debatten.