Barnefattigdom ved juletider

Vi må erkjenne at dette også er en problematikk som angår oss i sør, ikke minst sett i lys av de senere årenes fokus på levekår i Agder.