Rødgrønn disharmoni

Da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet overtok regjeringsmakten for vel fire år siden spådde mange at samarbeidet ikke ville vare.