• Dersom du opplever vansker med tristhet og senket humør over tid, ta kontakt med din fastlege, skriver artikkelforfatterne. FOTO: NTB Scanpix

Let’s talk – med depresjon i fokus

Depresjon er en svært vanlig tilstand og en av hovedårsakene til redusert livskvalitet og levealder.