• Gro Bråten, Aust-Agders fylkesordfører, minnet om at kompensasjon til fylkesansatte ligger i avtalen, da politikerne diskuterte saken mandag. Nå skal størrelsen på kompensasjonen avgjøres 19. desember. FOTO: Kjetil Reite

Leder: Urimelige pendlerlønninger

I en tid hvor nedbemanninger, forflytninger og digitalisering har rystet mange næringer, virker det urimelig at ansatte i fylkeskommunen får store kompensasjoner når Agder skal bli ett.