• Koranen (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Norsk lov trumfer islamsk lov

Muslimer ser på seg selv og sin religion som immun mot kritikk og satire.