Jentesatsing er sentralt for å løse ingeniørkrisen

Siden 2005 har antall kvinnelige studenter på UiA vokst med eventyrlige 123 prosent, fra 183 til 408.