Gangveien på Sødal

Ingrid Terland klager i sitt leserinnlegg 12.9. på at ingeniørvesenet raserer gangveien mellom Sødal og Påskebjerget gjennom å fjerne trærne som er vokst opp langs fjellhyllen mellom gangveien og Torridalsveien.